Inspectierapporten

Wij worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Tijdens deze bezoeken wordt gekeken of wij voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Wet Kinderopvang. Dit gaat over de samenstelling van de groepen, de inrichting, het aantal aanwezige kinderen ten opzichte van het aantal leidsters en nog veel meer. Hier komt dan een rapport uit en het laatste rapport publiceren wij op onze website. Dit laatste, maar ook alle vorige rapporten zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.

Bekijk hier het inspectierapport 2022

Gezondheid

Dit geldt ook voor de gezondheid. Je kindje kan zich het best ontwikkelen in een schone, gezonde omgeving. De ruimtes binnen Marosa zijn schoon en fris en zo ingericht dat ze ook goed schoon te houden zijn. Daarnaast besteden we veel aandacht aan hygiëne en voedselveiligheid. Hier valt niet alleen het schoon houden van de groep en het materiaal onder maar ook het opletten dat kinderen niet uit elkaars beker drinken, het controleren van de houdbaarheidsdatum van onze voedingsmiddelen, gebruik van vaatdoekjes, op tijd verwisselen van handdoeken enz.

Marosa is kritisch als het om veiligheid en gezondheid gaat en pakt zaken op daar waar het nodig is. Daarnaast zijn er Inspectiediensten zoals de GGD, Arbo en de Brandweer die met ons meekijken om te kunnen beoordelen of wij aan alle wettelijk gestelde eisen voldoen.