Opzeggen

Blijft je kindje bij ons tot hij of zij 4 jaar is geworden en doorstroomt naar de Basisschool dan hoef je niets te doen. De einddatum is vastgelegd in je contract. Ga je eerder weg, om welke reden dan ook, dan moet je schriftelijk opzeggen. Wij hanteren een opzegtermijn van een maand en je kunt opzeggen per de 1e  van de maand.

Niet tevreden?

Je bent niet verplicht om ons te vertellen waarom je opzegt maar wij stellen het wel zeer op prijs als je dit wel doet. Ben je bijvoorbeeld niet tevreden dan kunnen wij je opmerkingen gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren en/of uit te breiden. Misschien, en hier hopen wij natuurlijk op, kunnen wij je onvrede wegnemen zodat opzeggen niet meer nodig is. Je kunt meer lezen over wat je kunt doen als je niet tevreden bent en hoe wij hiermee omgaan op onze pagina klachten.

Soms is opzeggen niet nodig

Maar het kan ook zijn dat je opzegt om redenen waarbij opzeggen (nog) helemaal niet nodig is. Verlies je bijvoorbeeld je baan, dan vervalt je recht op kinderopvangtoeslag pas drie maanden na het eindigen van je arbeidscontract. Je kindje hoeft in dat geval dus niet meteen thuis te blijven en je hebt drie maanden de tijd om een nieuwe baan te vinden. Pas na deze termijn verlies je je recht op kinderopvangtoeslag. Natuurlijk beschouwen wij dergelijke informatie als vertrouwelijk en zullen wij hier ook zo mee om gaan.

Contract verlengen

Wordt je kind op een ongunstige datum 4 jaar, bijvoorbeeld vlak voor de zomervakantie, sinterklaas of kerst dan kan het gebeuren dat de Basisschool je adviseert om pas hierna in te stromen. In dat geval is het mogelijk om je contract met Marosa voor een korte periode te verlengen. Als je ons dit even laat weten dan kunnen wij in onderling overleg een nieuwe einddatum vaststellen. Ook dan is opzeggen niet nodig.

Bij Marosa bedraagt de opzegtermijn 1 maand.