Oudercommissie

Wil je graag invloed uitoefenen op en meedenken over het beleid? Wil je meewerken aan het reilen en zeilen van Marosa? Dan is de oudercommissie iets voor jou! De oudercommissie heeft adviesrecht en wordt van alle voorgenomen beleidswijzigingen op de hoogte gesteld zodat zij mee kan denken en haar visie hierop kan geven voordat wij tot een eindbeslissing komen. Maar de oudercommissie organiseert ook activiteiten of helpt mee bij door Marosa georganiseerde activiteiten.

Huishoudelijk Reglement

Naast de officiële reglementen kan er ook een eigen huishoudelijk reglement door de leden zelf worden opgesteld.

Leden

Voor Marosa is het hebben van een oudercommissie die actief meedenkt en -werkt van onschatbare waarde. Op dit moment telt onze Oudercommissie 4 leden. Eigenlijk moet daar dus een vijfde bij.

Lid worden?

Heb je vragen, opmerkingen, tips of wil je je bij hen aansluiten dan kun je contact opnemen door het sturen van een mail naar info@marosakinderopvanghoorn.nl of spreek ons aan op de groep.