Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voorschoolse educatie?

VVE is ooit opgezet om taalachterstanden bij jonge kinderen weg te werken zodat zij een betere start op de basisschool kunnen maken. Taal is nl. een eerste vereiste om te kunnen leren want als je elkaar niet verstaat en niet begrijpt wat er van je verwacht wordt dan leer je weinig tot niets. Hoe slim je ook bent.

Klinkt leuk maar hoe doe je dit dan?

Er wordt met een erkend VVE programma gewerkt. Dit bestaat uit thema’s die ongeveer 4 tot 6 weken duren en waarin activiteiten worden verwerkt die vooral de taalontwikkeling stimuleren. Behalve taal nog veel meer ontwikkelingsgebieden maar taal is toch wel het belangrijkste hierin. Daarnaast zijn er speciaal opgeleide leidsters op de VVE-groep. Zij weten hoe zij met het VVE programma moeten werken maar zij weten ook hoe zij daarnaast, in de dagelijkse gang van zaken, de taalontwikkeling kunnen stimuleren.

Is hier een aparte groep voor?

Nee, wij gaan ervan uit dat een taalachterstand niet alleen heel goed weg te werken is met een VVE programma en hiervoor opgeleide leidsters maar dat kinderen ook heel veel leren van elkaar op dit gebied. Uitsluitend kinderen met een taalachterstand bij elkaar zetten geeft deze extra impuls niet. Bij ons zitten de VVE-kindjes dus op onze Peutergroep samen met de kindjes zonder VVE-indicatie. Zo ontstaat er, behalve onze inzet hiertoe, ook spontaan uitwisseling van taal tussen de kinderen onderling en hier leren ze veel van.

Hoe kom je aan zo’n VVE-indicatie?

Deze wordt afgegeven door het Consultatiebureau als ze daar vinden dat je kind een taalachterstand heeft, of dreigt op te lopen als het 2.5 jaar is. Wij zijn daar bekend als erkend VVE-aanbieder dus mocht je een dergelijke verwijzing krijgen dan kun je vragen om door te verwijzen naar Marosa. Je ontvangt dan voor 16 uur per week, gedurende 40 weken per jaar, een leuke korting op het uurtarief. Over de rest van de uren die je kindje Marosa bezoekt, betaal je het reguliere tarief. Op de maandelijkse factuur wordt dan het subsidiebedrag in mindering gebracht.

Wat biedt Marosa dan dat andere erkende VVE-organisaties niet bieden?

Wij bieden de hele dag door activiteiten die de taalvaardigheid stimuleren en beperken ons daarbij niet tot de 16 uur waarvoor subsidie wordt afgegeven. NIet alleen de VVE-kindjes krijgen dit aanbod maar alle peuters. Er is dus geen verschil en hierdoor gaat het stimuleren van de taalontwikkeling spelenderwijs, rustig en op momenten die hiervoor geschikt zijn. Wij hebben immers geen haast met de activiteiten omdat wij de hele dag hiervoor kunnen gebruiken en niet vast zitten aan die minimale 16 uur.

Resultaat

Een goede start op de Basisschool waar het VVE-programma, zo nodig, een vervolg krijgt omdat ook zij hiermee werken. Zo zetten wij een doorgaande leerlijn in gang maar wel op een leuke, spelenderwijze manier.

Kom je een keer bij ons kijken?

Om een goed beeld te krijgen van onze locatie laten wij deze graag aan je zien! Vul hieronder jouw gegevens in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op voor een persoonlijke rondleiding. Je kunt je kind ook meteen inschrijven.